HELP, Ik val in een hogere "schijf "(vervolg)

29/09/2006

Om de belasting sociaal bij te sturen, (de belasting geldt in principe reeds vanaf de eerste euro inkomen), heeft elke belastingplichtige recht op belastingvrije sommen:

 

Voor elke echtgenoot of alleenstaande                   5.940,00

Indien je gehandicapt bent                                + 1.260,00

Voor één kind ten laste                                         1.260,00

Voor twee kinderen ten laste                                 3.250,00

Voor drie kinderen ten laste                                  7.380,00

Voor vier kinderen ten laste                                11.770,00

Per kind boven het vierde                                     4.490,00

Alleenstaande met kinderen ten laste                 + 1.260,00

Voor elk kind jonger dan drie waarvoor

geen kosten van kinderopvang gelden               +    470,00

Voor ouders, grootouders, broer of zus

ouder dan 65 jaar, ten laste                                 2.450,00

Andere persoon ten laste                                     1.260,00Op welke inkomstenschijven worden deze belastingvrije sommen toegerekend?

Deze worden eerst toegerekend op de inkomsten die vallen onder het laagste tarief, eens dit opgebruikt op het volgende tarief enz.Van wiens inkomen worden deze belastingvrije sommen afgetrokken?

Het basisbedrag van 5.940,00 euro wordt van het inkomen van elke partner afgetrokken.

De toeslag voor de gehandicapte belastingplichtige van diens inkomen.

De andere belastingvrije sommen van het hoogste inkomen.

(Noot: wettelijk samenwonenden worden beschouwd als gehuwden, een partner is dus een echtgenoot)Wat indien deze belastingvrije sommen wegens gebrek aan inkomen niet kunnen worden toegewezen?

Indien één van de echtgenoten  een inkomen heeft dat lager is dan 30 % van het totale beroepsinkomen van beiden, kan dit inkomen optrekken tot 8.560,00 euro door vermindering van het inkomen van de andere echtgenoot met eenzelfde bedrag.

Indien het inkomen hoger is dan 30 % is er geen recht op huwelijksquotiënt.

In dat geval mag de niet gebruikte belastingvrije som worden overgedragen aan de andere echtgenoot.Het wordt een beetje ingewikkeld?
Het voorbeeld hieronder brengt hopelijk klaarheid.

Gezin, 2 kinderen, één echtgenoot heeft geen beroepsinkomen, de andere 30.000,00 euro.

Door het huwelijksquotiënt worden de inkomsten verdeeld:

 

                                                                                          A                               B

Toewijzing 30 % met maximum van 8.560,00                 21.440,00                     8.560,00

 

Belastingvrije som: basisbedrag:                                    -5.940,00                   -5.940,00

Toeslag 2 kinderen ten laste:                                         -3.250,00                    ________

Totaal belastingvrije som:                                               9.190,00                     5.940,00

 

Belastbaar in de schijf van 25 % (tot 7.290,00)

A: 7.290,00 – 7.290,00 belastingvrije som =                           0,00

B: 7.290,00 – 5.940,00 belastingvrije som =                                                       1.350,00

Belasting 25 %                                                                                                    337,50

 

Belastbaar in de schijf van 30 % (tot 10.380,00)

A: 3.090,00 – 1.900,00 rest belastingvrije som =               1.190,00

B: 8.560,00 – 7.290,00 =                                                                                  1.270,00

Belasting 30 %                                                                  357,00                       381,00

 

Belastbaar in de schijf van 40 % (tot 17.300,00)

A: 6.920,00                                                                     6.920,00

Belasting 40 %                                                                2.768,00

 

Belastbaar in de schijf van 45 % (tot 31.700,00)

A: 21.440,00 – 17.300,00 =                                             4.140,00

Belasting 45 %                                                               1.863,00

 

 

BESLUIT


In dit gezin met een belastbaar beroepsinkomen van 30.000,00 euro, wordt 15.130,00 euro helemaal niet belast.