ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 2

21/09/2017

Eén van de compenserende maatregelen die het verlies aan belastinginkomsten wegens daling van het tarief moeten goedmaken, is de “kapitaalvermindering”.

 

Wanneer u bij de opstart van uw vennootschap of bij een latere kapitaalverhoging, een hoger bedrag heeft ingebracht dan het wettelijk minimum (18.550,00 euro B.V.B.A. of 61.500,00 euro N.V.) kan u dit hogere gedeelte opnieuw uit uw vennootschap halen.

Deze kapitaalvermindering is belastingvrij, logisch, want u heeft deze centen in de vennootschap gestopt en haalt ze er nu terug uit.

 

Vanaf volgend jaar wordt deze logica verlaten en zal een deel van het terugbetaald kapitaal worden beschouwd als een terugbetaling van reserves welke worden belast à 30 % roerende voorheffing.

 

U heeft uw B.V.B.A. opgestart met 100.000,00 euro kapitaal, gestort op een bijzondere rekening voorafgaand aan de oprichtingsakte.

Ondertussen, 10 jaar verder, heeft u elk jaar 20.000,00 euro winst na belasting in de vennootschap laten zitten. Dit noemen we de reserves en bedragen dus 200.000,00 euro en staat gewoon op een bankrekening niets te doen. U beslist dan ook via een notariële akte het kapitaal te verminderen van 100.000,00 euro tot 20.000,00 euro.

 

Tot heden: u haalt 80.000,00 euro belastingvrij uit de vennootschap, want terugbetaling van oorspronkelijk gestort kapitaal.

 

Compenserende maatregel: u heeft 100.000,00 euro kapitaal en 200.000,00 euro reserves of een totaal eigen vermogen van 300.000,00 euro.

Indien u 80.000,00 euro uit de vennootschap wil halen, zal de fiscus de regel van 3 toepassen en  80.000,00 * 100.000,00 / 300.000,00 beschouwen als belastingvrije terugbetaling van kapitaal en voor het saldo (2/3 van 80.000,00 euro) op de reserves.

 

Op 80.000,00 * 2/3 of op  53.333,00 euro zal 30 % 16.000,00 euro roerende voorheffing moeten worden betaald.

 

Deze maatregel geldt niet voor het terugnemen, nadat de termijn van 4 jaar is verstreken, van de toen gedane kapitaalverhoging (waarop toen 10 % roerende voorheffing is betaald).

Dergelijke kapitaalverminderingen blijven na voltooiing van de wachttijd belastingvrij.

 

ACTIE Indien uw kapitaal hoger is dan het wettelijk minimum van 18.550,00 euro voor een B.V.B.A. of 61.500,00 euro voor een N.V.,  moet u overwegen dit kapitaal nog vóór eind 2017 te verminderen.

 

 

Graag helpen we u bij het nemen van de juiste beslissing en uiteraard ook bij de uitvoering ervan. (Contacteer Dorine, Wim, Jordy, of  Koen)