Hoeveel intrest mag u van de rechter aanrekenen aan een slechte betaler

22/08/2006

Op 2 augustus 2002 werd een nieuwe wet gepubliceerd die de leveranciers beter moet beschermen tegen wanbetalers. Opgelet, deze wet is enkel van toepassing voor transacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en de overheid (v.b. bij openbare werken) Deze wet is niet van toepassing bij kleinhandel (levering aan de consument) noch bij handelingen tussen particulieren onderling.
 
De wet is evenmin van toepassing wanneer partijen tussen elkaar anders overeenkomen.
 
Wanneer er geen specifieke overeenkomst bestaat gelden de volgende regels:
 
  1. Een transactie moet betaald worden binnen een termijn van dertig dagen na uitvoering ervan.
  2. Bij niet betaling of betaling na dertig dagen moet bovenop de hoofdsom een intrest worden betaald van 10%. (vanaf 1.1.2003 tot 30.06.2006 was het tarief 9,5%)
  3. De termijn waarover intrest mag worden berekend begint te lopen vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn verstreken is, dus vanaf dag éénendertig.
  4. De intrest mag aangerekend worden zonder dat vooraf een ingebrekestelling moet worden overhandigd. M.a.w., zelfs als er geen rappel wordt verstuurd kan intrest worden aangerekend.