SOCIALE BIJDRAGEN: nieuwe berekeningen

1/12/2014

Beste lezer

 

Zoals u wellicht reeds via uw sociale verzekeringskas vernomen heeft, wijzigt de grondslag  van uw sociale bijdragen vanaf 2015 grondig. 

U betaalt niet langer sociale bijdragen berekend op het inkomen van drie jaar voordien, maar op het inkomen van het jaar zelf.

Onthou alvast dat de facturen van de sociale kas vanaf 2015 steeds een voorlopig  voorschot zijn, welke twee jaar later wordt aangepast op basis van het inkomen van het jaar zelf. (De 1ste keer in 2017 voor 2015).

 

Deze nieuwe wetgeving heeft voor de eenmanszaken en voor de bedrijfsleiders van vennootschappen een niet onbelangrijk neveneffect en eventueel zelfs een mogelijkheid tot optimalisatie.

Immers, de inkomsten van 2014 gelden niet als berekeningsbasis voor de sociale bijdragen te betalen in 2017.

 

Het loon welke u in 2014 als zaakvoerder of bestuurder uit de vennootschap aan u zelf toekent, wordt niet onderworpen aan sociale bijdragen, enkel aan belastingen.  Zo kan het  interessant zijn om  in 2014 een hoger loon op te nemen en zo geld op een voordelige manier uit uw vennootschap te halen.

 

VOORBEELD

Gegeven:  vennootschap betaalt 34 % belasting, de zaakvoerder op zijn loon 54 %, het tarief van de sociale bijdragen is 22 % op het nettoloon na aftrek van sociale bijdragen (afgerond 18 % op het brutoloon).

 

Oude regeling

Extra loon:  1.000,00 EUR

Fiscale en sociale kost:  180,00 EUR sociale bijdragen + 443,00 EUR personenbelasting minus 340,00 EUR bespaarde vennootschapsbelasting = 283,00 EUR

 

Nieuwe regeling

Extra loon: 1.000,00 EUR

Fiscale en sociale kost:  540,00 EUR personenbelasting minus 340,00 EUR bespaarde vennootschapsbelasting is 200,00 EUR.

 

Verschil oude en nieuwe regeling:  83,00 EUR op 1.000,00 EUR of 8,3 %.

                  

Optimalisatie

U kan, zeker bij goede resultaten, uw loon in 2014 verhogen.

Indien u de vennootschap geen liquide middelen wil/kan ontnemen, kan u loon van 2015  vervroegen naar 2014 of uw loon op rekening-courant tegoed houden.

Wel moeten we vermijden door deze verhoging, vervroeging, ongewenste neveneffecten te veroorzaken, zoals inzake de aftrekbaarheid van de premies voor IPT (groepsverzekering) of de invloed van de belastingschijven.

 

Van deze opportuniteit gebruik maken?  Jazeker maar dan wel vlug, vóór het jaareinde 2014 en behoedzaam en doordacht om negatieve gevolgen te vermijden.

We willen u daar graag bij helpen. Na uw seintje,  maken we optimale berekeningen en onderzoeken de gevaren van ongewenste neveneffecten en overleggen we uiteraard samen het extra bedrag aan bezoldiging.

 

Graag tot uw dienst.