RPR andere vermelding

15/09/2014

Dit jaar werd het departement Justitie van de Federale Overheid grondig hervormd. Hierdoor wijzigt de vermelding “RPR” voor een aantal vennootschappen.
 
RPR?
De afkorting RPR staat voor Rechtspersonenregister. Zeer concreet is het RPR het gerechtelijk arrondissement van een rechtspersoon (daar waar men tegen u een rechtszaak kan beginnen, zeg maar).
Is uw rechtspersonenregister dat van Gent, dan zal men u kunnen dagvaarden voor de rechtbank van koophandel van Gent. Is uw rechtspersonenregister Brussel, dan kan men u dagvaarden voor de rechtbank van Koophandel te Brussel, enz.
Het RPR moet verplicht op uw facturen vermeld worden.
Opgelet – enkel vennootschappen hebben een RPR. Voor eenmanszaken kijkt men naar de woonplaats of het domicilieadres om te bepalen onder welke rechtbank u valt.
 
Hervorming Justitie
Sedert april van dit jaar zijn de gerechtelijke arrondissementen grondig hervormd. Er zijn nog slechts 8 rechtbanken van koophandel, te vermelden naast de letters ‘RPR’:
·          Gent
·          Brussel
·          Antwerpen
·          Luik
·          Bergen
·          Leuven
·          Nijvel
·          Eupen
De voorheen bestaande zittingsplaatsen (Brugge, Mechelen, Oudenaarde, Hasselt,...) blijven wel nog steeds behouden, maar zijn nu nog slechts afdelingen onder de rechtbanken van koophandel die hierboven zijn aangehaald.
 
Wat wijzigt er voor uw vennootschap?
Wel, net die vermelding ‘RPR’. Indien u reeds sorteerde onder één van de ‘grote’ rechtbanken van koophandel, verandert er niets. Voor de andere vennootschappen dient een aanpassing te worden gedaan aan de vermelding op de factuur, notulen van de algemene vergadering en verslag van het bestuursorgaan, contracten, enz.
 
Hoe weet ik welke vermelding op mijn documenten moet staan?
Om te onderzoeken onder welke rechtbank u valt, kunt u surfen naar http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm. Nadat u de postcode van uw vennootschap heeft ingegeven ziet u een overzicht van alle bevoegde rechtbanken, waaronder ook de rechtbank van koophandel.
Enkele voorbeelden:
-      Vennootschap ABC uit 8340 Damme dient te vermelden: RPR Gent, Afdeling Brugge
-      Vennootschap DEF uit 9700 Oudenaarde dient te vermelden: RPR Gent, Afdeling Oudenaarde
-      Vennootschap GHI uit 7700 Moeskroen dient te vermelden: RPR Bergen, Afdeling Doornik
-      Vennootschap JKL uit 9950 Waarschoot dient te vermelden: RPR Gent (voor deze vennootschap verandert niets).
 
Alle voorgedrukte facturen weggooien?
Neen, een extra kader, een sticker, een handgeschreven notitie,... volstaan. Wel raden wij u aan om het sjabloon van uw facturen aan te passen, zodat het in overeenstemming is met de gewijzigde regels.
Een factuur zonder vermelding van het juiste RPR kan immers voor uw medecontractant  leiden tot het verwerpen van de anders aftrekbare kosten en de aftrekbare btw.
 
Voor meer informatie houden wij ons steeds beschikbaar.