Liquidatiebelasting van 10% naar 25%

5/04/2013

LIQUIDATIEBELASTING VAN 10 % naar 25 % en hoe ontsnappen aan deze verhoging?
Uitleg aan de hand van een PRAKTIJKGEVAL.
 
Situatie vandaag en nog tot 30/09/2014
Miel heeft een vennootschap opgericht met 20.000,00 kapitaal: Arbeid Adelt B.V.B.A.  
Arbeid Adelt B.V.B.A. heeft 12 jaar gewerkt en elk jaar 20.000,00 winst gemaakt. Daarop werd elk jaar 25 % (verlaagd tarief) belasting betaald, zodat er netto 15.000,00 overschoot.
Dit bedrag werd in de vennootschap gespaard en nooit uitgekeerd aan Miel.
(Is zijn spaarpotje voor zijn pensioen)
 
Na 12 jaar heeft Arbeid Adelt B.V.B.A. 12 x 15.000,00 = 180.000,00 reserves opgebouwd en bezit zij 20.000,00 kapitaal. Het eigen vermogen bedraagt 200.000,00.
 
Miel gaat op pensioen en Arbeid Adelt B.V.B.A. wordt vereffend (geliquideerd).
Miel krijgt zijn 20.000,00 beginkapitaal volledig terug.
Op de reserves van 180.000,00 moet Miel 10 % liquidatiebelasting betalen, zodat hij netto
162.000,00 overhoudt.
Miel kan op pensioen met een spaarpotje van 20.000,00 + 162.000,00 = 182.000,00.
 
 
Vereffeningen vanaf 01/10/2014
Miel zal op de reserves 45.000,00 moeten betalen (25 % op 180.000,00) i.p.v. 18.000,00.
Zijn spaarpotje bedraagt dan slechts 135.000,00 + 20.000,00 = 155.000,00.
 
 
VLUCHTEN KAN NOG WEL
Inderdaad kan u deze aanslag op uw spaarpotje vermijden en wel op meerdere manieren.
 
1ste methode:  vereffenen en stoppen
Indien de vennootschap vereffent vóór 1 oktober 2014 ontsnapt u aan deze verhoogde liquidatiebelasting en blijft het bestaande tarief van 10 % van toepassing.
Dit is uiteraard enkel aangewezen indien u daadwerkelijk uw onderneming wil stopzetten of deze als eenmanszaak verder wil uitbaten.
 
2de methode: vereffenen en heropstarten
Indien dit gebeurt vóór 1 oktober 2014 ontsnapt u eveneens aan deze verhoogde liquidatiebelasting.
U richt een nieuwe vennootschap op in geld, die al het materiaal en voorraden van de oude vennootschap overkoopt. (Aan boekwaarde kan dit zonder belasting)
De opgebouwde goodwill (zulle, handelsfonds) kan niet zonder belasting worden doorverkocht.
Daarna vereffent u de oude vennootschap met 10 % liquidatiebelasting.
Deze methode lijkt me enkel aangewezen indien de “zulle” nauwelijks of geen waarde heeft en indien niet klakkeloos de oude vennootschap wordt nagebootst. (Zelfde aandeelhouders, zelfde naam, zelfde kapitaal, zelfde activiteit, enz.) We onderzoeken nog of deze methode de toets van de nieuwe anti-rechtsmisbruikwetgeving doorstaat.
 
3de methode: reserves incorporeren in het kapitaal
We behouden Arbeid Adelt B.V.B.A. maar zetten vóór 01/10/2014 de reserves 180.000,00 om in kapitaal en betalen daarop 10 % of 18.000,00.
Het nettobedrag van 162.000,00 is het geïncorporeerde kapitaal. (Het komt erop neer dat men de latere liquidatiebelasting nu reeds betaalt i.p.v. bij definitieve vereffening)
Deze methode heeft enkel zin indien u de vennootschap daarna nog enkele jaren behoudt.
Vereffent u binnen de 2 jaar na die incorporatie toch de vennootschap, dan zal vooralsnog 15 % moeten worden bijbetaald, in het 3de jaar 10 % en in het 4de jaar 5 %.
Vanaf het 5de jaar betaalt u niets meer op het geïncorporeerd kapitaal.
 
 
OPGELET
Bovenstaande tekst is gebaseerd op de nog schaarse eerste informatie van de overheid, bijkomende voorwaarden (alleen voor KMO-vennootschappen, enz.) ontbreken nog. Bovenstaande is dan ook nog onder alle voorbehoud. In ieder geval is het nog even afwachten alvorens tot actie over te gaan.
 
 
BESLUIT
Behalve wanneer u één van de hierboven genoemde acties uitvoert, zal u na 30/09/2014
25 % roerende voorheffing dienen te betalen, ongeacht of u de reserves uitkeert tijdens het bestaan van de vennootschap dan wel wacht tot bij de vereffening.
 
Deze maatregel staat haaks op de bedoeling en het streven van de overheid om het eigen vermogen in de bedrijven te versterken, zodat zij gezonder zijn en meer onafhankelijk van de bank. Daarom heeft de regering ook maatregelen genomen om inbreng van vers geld in vennootschappen aan te moedigen, dit zullen we in een volgend bericht toelichten.
 
 
 
De Muynck & Partners BVovvBVBA
Koen De Muynck
Dorine De Meyere
Wim De Roo
Geert Schepens