Het is nooit genoeg: verhoging BTW boetes

11/12/2012

De BTW-administratie deelt 2 soorten boetes uit:
-           proportionele boetes: zijn een percentage van het BTW-bedrag zelf
-           niet-proportionele boetes: volgens de aard van de overtreding, maar niet afhankelijk van het BTW-bedrag.
 
PROPORTIONELE BOETE
Wanneer u de BTW (op de BTW-aangifte vermeld en welke u ook steeds door ons wordt meegedeeld) niet tijdig betaalt, op de 20ste van de maand, kost dit een boete van 0,8 % per begonnen maand vertraging. Daarnaast worden ook intresten aangerekend van 0,8 % per begonnen maand.
Voor de kwartaalaangevers geldt dit ook voor het niet tijdig betalen van de BTW-voorschotten.
 
Voorbeeld
U dient per 20 januari 6.200,00 € BTW te betalen volgens de ingediende aangifte.
U betaalt op 02 februari: boete 6.200,00 x 0,8 % = 49,60 € boete + 49,60 € intrest.
Wacht u nog een maand, dan verdubbelen deze bedragen.
 
De BTW-administratie kan, wanneer u niet tijdig betaalt, de vervallen schuld opnemen in uw lopende rekening bij de BTW, maar zij kan ook ten allen tijde overgaan tot het opstellen van een bijzondere rekening. Uw schuld wordt dan van uw lopende rekening naar een bijzondere rekening overgeboekt, u wordt dan ongetwijfeld beter opgevolgd.
 
Indien uw BTW-schuld op een bijzondere rekening wordt geboekt, heeft u opnieuw een boete aan uw been, ditmaal van 15 % (voorheen 10 %). De intresten blijven lopen.
 
Voorbeeld
U dient per 20 januari 6.200,00 € BTW te betalen volgens de ingediende aangifte.
U betaalt niet.
U ontvangt in februari een bericht waarin een bijzondere rekening wordt aangelegd voor de periode vanaf 31 januari: boete 15 % of 930,00 € en intrest van één begonnen maand:
49,60 €.
 
SAMENGEVAT
Bij laattijdige betaling van BTW of van de BTW-voorschotten dient u 0,8 % intrest per begonnen maand te betalen of 9,6 % op jaarbasis. Bovendien bent u 0,8 % boete verschuldigd per begonnen maand vertraging (of eveneens 9,6 % op jaarbasis).
Wanneer u voor het verschuldigd bedrag een bijzondere rekening ontvangt is de boete onmiddellijk 15 %.
 
NIET PROPORTIONELE BOETE
Bij de niet proportionele boete is de boete niet afhankelijk van het BTW-bedrag, maar wel van de aard van de overtreding. Er zijn veel (te veel?) verschillende regeltjes zodat er ook heel veel verschillende overtredingen en dus boetes mogelijk zijn.
 
Enkele voorbeelden
Niet indienen van de BTW-aangifte:  1.000,00 €  (meestal na verschillende aanmaningen).
Laattijdig indienen van de BTW-aangifte:  100,00 € per aangifte en per maand vertraging met een maximum van 1.000,00 €. 
Niet indienen van de jaarlijkse BTW-listing: 3.000,00 €.
Laattijdig indienen van de jaarlijkse BTW-listing: 25,00 €  tot 75,00 € per op de listing te
vermelden klant, naargelang de duurtijd van de vertraging van 3 tot 9 maand.
 
 
BESLUIT
De BTW-administratie is een zeer strenge overheid, BTW is immers geld van uw klanten dat u moet afstaan aan de staat, indien u dit niet correct doet, riskeert u zeer zware boetes.
 
De BTW-administratie is ook een zeer slechte bankier, u krijgt al een boete van 9,6 tot 15 % op jaarbasis omdat u de BTW als bankier gebruikt (noem het een soort bankkosten, dossierkosten)
en bovendien kan u geen gunstige intrestvoet onderhandelen: u betaalt 9,6 % per jaar.
 
We houden ons maar best aan de regels en zorgen ervoor dat we steeds TIJDIG de verschuldigde BTW en voorschotten kunnen betalen.
 
 
Koen De Muynck                       Dorine De Meyere                     Wim De Roo