Wijziging BTW-tarief Nederland

31/10/2012

Het Nederlandse  BTW-tarief van 19 % werd vanaf 01/10/2012 met 2 % verhoogd tot 21 %Het tarief van 6 % blijft ongewijzigd bestaan.
Voor alle uitgaande facturatie vanuit uw Nederlands BTW-nummer voor in Nederland geleverde goederen of verleende diensten waarvoor in het verleden 19 % BTW werd berekend, dient u voortaan 21 % aan te rekenen.
 
Er is een overgangsregeling  voor lopende werken op 01/10/2012.
 
1.       De datum van de levering van de goederen of van het verlenen van de dienst is bepalend voor de toepassing van het oude dan wel het nieuwe tarief, ongeacht de datum van de factuur. Goederen geleverd vóór 1 oktober 2012 moet u factureren met 19 %, zelfs al wordt de factuur gedateerd na 30 september 2012. Omgekeerd zijn leveringen en/of diensten na 30 september 2012 geleverd, maar reeds gefactureerd vóór 1 oktober 2012, onderworpen aan 21 %. Indien u een voorschotfactuur zou opgemaakt hebben met 19 %, dient u alsnog bij de levering of de uitvoering van de dienst een bijkomende factuur te maken met 2 % BTW.
 
2.       Voor werken in onroerende staat (nieuwbouw, zowel als verbouwingen): overeenkomsten gesloten vóór 28 april 2012 blijven aan 19 %, op voorwaarde dat deze overeenkomsten ten laatste worden uitgevoerd vóór 01/10/2013. Om te vermijden dat bouwers en verbouwers voor verrassingen komen te staan en 2 % extra moeten betalen, kan men werken, overeengekomen vóór 28 april 2012, dus nog ongeveer één jaar uitvoeren aan 19 % BTW.
 
3.       Er zijn bijzondere regels voor het bepalen van het tarief bij doorlopende leveringen en diensten, bij onderhoudscontracten voor centrale verwarming, liften, enz. Indien u daarover vragen heeft, bel ons gerust.
 
4.       Ook de rode mazout wordt in Nederland per 01 januari 2013 afgeschaft. U mag bovendien geen rode mazout in jerrycans of in een bulktransport meenemen naar de werven in Nederland. De machines mogen uiteraard wel gevuld zijn met rode mazout vanuit België.
 
Voor meer inlichtingen zijn we graag tot uw dienst op het nummer 09/372.42.42.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Koen De Muynck