Indexatie forfaitaire dagvergoeding

20/08/2012

Forfaitaire dagvergoeding
 Periode
 Dagvergoeding
Vanaf 01/03/2012
01/06/2011 - 29/02/2012
01/10/2010 - 31/05/2011
01/10/2008 - 30/09/2010
01/02/2008 - 30/09/2008
01/11/2006 - 31/01/2008
01/09/2005 - 31/10/2006
Tot 31/082005
18,84 EUR / dag
18,47 EUR / dag
18,11 EUR / dag
17,75 EUR / dag
17,06 EUR / dag
 16,73 EUR / dag
16,40 EUR / dag
16,08 EUR / dag
 
Dit is een vergoeding welke de vennootschap aan de zaakvoerders kan betalen indien u:
  • op de baan bent voor minstens vijf uren per dag en 's middags niet op de zaak kunt komen om te lunchen
  • dit is een maaltijdvergoeding, er moet niet bewezen worden dat daadwerkelijjk een maaltijd is gebruikt. Uiteraard mag u voor dezelfde middag geen restaurantbonnetje in de boekhouding brengen.
  • indien men bij een klant werkt, mag diet niet meer dan 40 dagen bij dezelfde klant zijn, zoniet is er sprake van een vaste plaats van tewerkstelling.
  • bedrag beperken tot wat de overheid zelf aan haar ambtenaren betaalt.
  • deze vergoeding kan gecumuleerd worden met de forfaitaire onkostenvergoeding aangezien de dagvergoeding enkel de vermeende maaltijdkost dekt en enkel geldt voor dagen waarop men minstens 5 uren op verplaatsing is.
  • bewijslast: geen bedragen of bonnetjes, wel kunnen bewijzen dat men op de baan was, dus best maandelijks een document opmaken met de gedan verplaatsingen en de duurtijd
Deze dagvergoeding is voor de vennootschap als bedrijfsuitgave volledig afgrekbaar (in tegenstelling met bv. restaurantbonnetjes) en voor de genieter van de vergoeding niet belastbaar, noch onderworpen aan de sociale bijdrage.