HELP, Ik val in een hogere "schijf"

4/08/2006

Wat zijn “inkomensschijven”?

Dit zijn inkomensbedragen die aan éénzelfde belastingtarief worden onderworpen.

Voor de inkomens van 2006 zijn deze als volgt:

 

Inkomen                                Belastingtarief

 

        0,00 tot    7.290,00                25%

  7.290,00 tot  10.380,00                30%

10.380,00 tot  17.300,00                40%

17.300,00 tot  31.700,00                45%

vanaf 31.700,00                            50%

 

Boven deze basisbelasting wordt nog een opcentiem geheven ten behoeve van de gemeente.

Dit tarief schommelt naargelang de gemeente. Voorbeelden: In Knokke is dit 0%, in Waarschoot is dit 7,5%, In Eeklo  8%..

 

Opgelet: de belasting moet steeds berekend worden per inkomensschijf, en niet, zoals sommigen denken, het hoogste tarief op het volledige inkomen toepassen.

 

Een voorbeeld zal dit verduidelijken: 

 

Een alleenstaande zelfstandige, wonende in Eeklo, heeft een nettowinst van 17.500,00.

De basisbelasting bedraagt:

 

 7.290,00 à  25% =      1.822,50

 3.090,00 à  30% =         927,00  (10.380,00 - 7.290,00)

 6.920,00 à  40% =      2.768,00  (17.300,00 - 10.380,00)

    200,00 à  45% =          90,00  (17.500,00 – 17.300,00)

17 500,00                    5 607,50

 

Basisbelasting:             5.607,50 

Gemeente:                     448,60    (5.607,50 x 8%)

Te betalen:                  6.056,10

 

Moet onze zelfstandige nu dit bedrag betalen?  Neen, elke belastingplichtige heeft recht op belastingvrije inkomsten, in het vakjargon “belastingvrije sommen”. In een volgende aflevering doen we dit voor u uit de doeken.