Autofiscaliteit: BTW-aftrek volgens werkelijk gebruik

14/05/2012

Zoals u weet is vanaf 01 januari 2011 de BTW slechts aftrekbaar volgens het werkelijk beroepsgebruik, met voor wat personenwagens betreft, de bijkomende beperking dat maximaal 50 % van de BTW aftrekbaar is.
Woon-werkverkeer is geen beroepsgebruik.  Zo is de BTW op een wagen, niet alleen op de aanschaf, maar eveneens op alle kosten, van de echtgenote of de bediende met een binnenfunctie, eigenlijk helemaal niet aftrekbaar.
 
De administratie kwam echter niet tot concrete regels voor toepassing van deze nieuwe bepalingen, zodat de invoering voor gemengd gebruikte roerende goederen met één jaar, werd uitgesteld tot 01 januari 2012.
De BTW-administratie had beloofd om vóór 01 januari 2012 een addendum te maken, maar dit addendum is vandaag nog steeds in de maak. Bijzonder vervelend wordt dit, nu we reeds vijf maanden ver zijn en dus zullen verplicht worden om de BTW-aftrek vanaf 01 januari 2012 nog eens te herzien.
 
Toch kunnen we reeds een tipje van de sluier lichten omtrent de regeling voor personenwagens.
 
PRINCIPE  
De BTW is aftrekbaar volgens het werkelijk beroepsgebruik met een absoluut maximum van 50 %.
Het werkelijk beroepsgebruik dient bewezen te worden door de belastingplichtige.
 
PRAKTISCH  
Om dit bewijs te leveren, dient een rittenadministratie te worden bijgehouden, waarbij per dag de beroepsbestemmingen en het km-aantal wordt genoteerd.  
Deze bewijsvoering vraagt al bij al een hoop extra administratief werk, vooral als er meerdere wagens in het bedrijf zijn.
(Wellicht komen er vlug IT-tools op de markt die deze rompslomp een beetje verminderen)
 
Vandaar dat de administratie ook 2 forfaitaire systemen zou voorstellen, die het werk enigszins kunnen temperen.
 
1)      Een forfaitair systeem waarbij geen rittenadministratie wordt bijgehouden, maar waarbij u zich akkoord verklaart met een privaat forfait dat als volgt wordt bepaald:
a) afstand woonplaats - werkplaats x 2 (per dag) x 200 dagen (ongeacht of je al dan niet over de middag huiswaarts keert)
b) 8.000 km forfaitaire andere privé-km  (ongeacht de werkelijk verreden private km). Er wordt nog gelobbyd om dit aantal op 6.000 km te brengen. Het saldo van de op 1 jaar gereden km is dan forfaitair beroepsmatig.  
In dit forfait hoeven we slechts 2 getallen te kennen:  het totaal aantal gereden km  en de afstand woon-werk. (Nihil als u bij uw bedrijf woont)
               
                Wanneer is dit forfait interessant?
1)      Wanneer u administratieve rompslomp wil vermijden.
2)      Wanneer u in werkelijkheid meer private km doet dan volgens het forfait bepaald.
 
Voorbeeld
Km-stand 01/01/2012: 38.460
Km-stand 31/12/2012: 55.750  
Totaal verreden km: 17. 290
 
Afstand woning – bedrijf: 2,5 km
 
Forfait privaat:  
a)      woon-werk privé: 2,5 x 2 x 200 =     1.000 km
b)      ander privé:                                          8.000 km
                                                                       9.000 km
 
Beroepsgebruik: 17.290 – 9.000 = 8.290 of 47,95 %.
De BTW op de personenwagen, het verbruik, onderhoud, banden, enz. is slechts aftrekbaar voor
47,95 % i.p.v. 50 %.
 
2)      Een forfaitair systeem, echter enkel mogelijk wanneer er minstens 6 personenwagens in het bedrijf zijn. Ook hierover wordt nog onderhandeld om dit op 4 te brengen.
In dit systeem wordt afgesproken dat voor alle wagens 30 % BTW wordt afgetrokken.
 
Wanneer is dit forfait interessant?
1)      Wanneer u administratieve rompslomp wil vermijden.
2)      Wanneer een belangrijk deel van de wagens voor niet-beroepsgebruik is bestemd  (echtgenote, kinderen, medewerkers met binnenfunctie, enz.).
   
Voorbeeld
                Bedrijf heeft 6 wagens: 
-          1 zaakvoerder: totaal 30.000 km – waarvan 15.000 km beroep – in principe 50 % aftrekbare BTW
-          1 vertegenwoordiger: totaal 50.000 km – waarvan 40.000 km beroep – in principe 50 % aftrekbare BTW
-          1 productiedirecteur: totaal 25.000 km – waarvan 2.500 km beroep – in principe 10 % aftrekbare BTW
-          1 echtgenote zaakvoerder: totaal 15.000 km – waarvan 1.000 km beroep – in principe  6,66 % aftrekbare BTW
-          2 bedienden met binnendienst: elk 10.000 km: waarvan 0 km beroep – in principe 0 % aftrekbare BTW
        Volgens de algemene regel zou dit bedrijf op 80.000 km, 50 % BTW kunnen aftrekken, op 25.000 km 10 % en op 15.000 km 6,66 % of 44,75/140 = 31,96 %.  
                In het voorbeeld kan in het forfaitair systeem op 140.000 km 30 % worden gerecupereerd.
 
Of u kiest voor een rittenadministratie dan wel een forfaitair systeem, hangt af van uw aantal wagens, het gebruik ervan en de moeite die u zich wil getroosten.
 
Deze informatie is nog onder alle voorbehoud, tot publicatie van een definitieve regeling.
 
We wilden u nu toch reeds informeren.
       
 
Koen De Muynck