WIL U 309 % BELASTING BETALEN op een PRIVATE UITGAVE?

29/02/2012

Beste klant
 
De managementvennootschappen hebben bij onze staatssecretaris voor Fraudebestrijding een nogal kwalijke reputatie, zij zouden fraudegevoelig zijn.
 
De bedoelde managementvennootschappen zijn vooral eenmansvennootschappen of vennootschappen van een echtpaar. Deze hoeven immers aan niemand verantwoording af te leggen, waardoor sommigen onder hen de neiging hebben om nogal creatief om te gaan met kosten en private kosten door de vennootschap te laten dragen.
In vennootschappen met meerdere vennoten doet deze creativiteit zich niet of nauwelijks voor.
 
Om deze creativiteit tegen te gaan, heeft de overheid een sinds jaar en dag bestaand wapen opnieuw geactiveerd, met name de in de volksmond genaamde AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN.
 
Wat
Indien een vennootschap of vereniging (dus niet de eenmanszaken) bedragen toekent, voordelen toekent of private kosten betaalt voor een niet nader genoemde persoon, wordt op dit bedrag 309 % belasting aangerekend. Deze aanslag is dus niet van toepassing indien de vennootschap deze bedragen tijdig op een (loon)fiche van de genieter vermeldt of deze voordelen doorrekent aan de genieter, waardoor het uiteraard geen voordeel is.
 
In het verleden 
Werd deze draconische straf niet of nauwelijks toegepast, de billijke belastingcontroleur was zelf beschaamd om dit te doen.
Kwamen dergelijke niet aangegeven voordelen aan het licht tijdens een belastingcontrole, dan werd dit elegant en tot voldoening van alle partijen opgelost door ofwel het voordeel aan gewone tarieven te belasten bij de genieter ofwel, nog voordeliger, het voordeel alsnog te laten doorrekenen aan de genieter via een boeking op de rekening-courant van de genieter in de vennootschap. Men kon gerust een gokje wagen, was er geen controle dan was de kost mooi afgetrokken, was er wel controle, dan werd geregulariseerd, dus geen man overboord.
 
Vanaf nu   
Zullen de belastingcontroleurs door hun directie op de vingers worden getikt indien zij deze belasting niet toepassen. (Een land waar de helft van de bevolking de andere helft controleert en omgekeerd, noemt men een democratie). Omdat men de belastingplichtigen daarmee nu koud pakt, heeft men een korte overgangsperiode voorzien en kan men “biechten” bij zijn controleur om alsnog een aanslag geheime commissielonen te vermijden in geval van belastingcontrole. (Zonden begaan in aanslagjaar 2010 en aanslagjaar 2011)
 
Actie 
Voor het afgesloten boekjaar en waarvoor we de aangifte nog niet hebben ingediend, kan u zelf nog de kosten kritisch bekijken en ons instructies geven om bedragen op te nemen op een loonfiche (waarop u dan sociale bijdragen en belasting betaalt), dan wel ons instructies te geven om deze te boeken op uw rekening-courant.
 
Voor de toekomst 
Sommigen zullen hun creativiteit wat moeten intomen, de mentaliteit wat veranderen. Om te bepalen of een uitgave al dan niet privaat is, kan een antwoord op een éénvoudige vraag volstaan:
-          “Gebruik ik de kost of de uitgave voor mijn beroep”? Ja – neen of gedeeltelijk.
o         Is het antwoord ja, dan moet nog onderzocht worden of deze beroepskost toch aftrekbaar is (voor een antwoord op deze vraag zijn we graag tot uw dienst).
o         Is het antwoord neen, dan doe je deze kost beter niet op de vennootschap tenzij uw vennootschap deze dan doorrekent aan u of als bijkomend loon (voordeel van alle aard) toekent.
o         Is het antwoord gedeeltelijk, dan dient het private deel van de kost ofwel als een loon te worden aangegeven, dan wel te worden doorgerekend via uw rekening-courant.
 
Gevolgen 
Indien bij een belastingcontrole niet aangegeven voordelen van alle aard of private kosten geboekt in de vennootschap aan het licht komen, blijft die kost fiscaal aftrekbaar, maar wordt de vennootschap anderzijds belast aan 309 %. Als troost mag deze 309 % dan in het jaar van betaling als kost worden afgetrokken.
 
Voorbeeld 
Een “handtas Louis Vuitton”  van 1.500,00 € wordt geboekt als een “boekentas” onder bureelkosten.  
Te betalen aanslag geheime commissieloon 4.635,00 €.
De handtas zelf is dan aftrekbaar en bespaart  510,00 € belasting, de bijzondere aanslag is ook aftrekbaar en bespaart 1.576,00 €.
Totale kostprijs van de handtas: 1.500,00 € in de winkel + 4.635,00 € aan de belastingontvanger minus 510,00 € en 1.576,00 € belastingbesparing = 4.049,00 €.
Een dure sacoche als je het mij vraagt!
 
Afspraak 
Wij zijn niet uw belastingcontroleur, integendeel. Het is aan u om uw facturen en uitgaven kritisch te overlopen en te interpreteren en ons de opdracht te geven om bedragen, voordelen en private uitgaven al dan niet op een loonfiche  te vermelden, dan wel te boeken op uw rekening-courant.
We kunnen niet verantwoordelijk zijn indien de belastingcontroleur dergelijke uitgaven ontdekt tijdens een controle en de bijzondere aanslag toepast.
We zijn wel uw vertrouwensman en adviseur, indien u dit wenst willen we samen met u uw documenten nazien en u helpen om een beslissing te nemen over de bestemming van eventuele private uitgaven.
Geef ons gerust een seintje.
 
Voor meer inlichtingen over dit dodelijke wapen van de fiscus, zijn we graag tot uw dienst, bel ons
09.372 42 42.
 
 
 
Koen De Muynck