Voordeel alle aard debetstand rekening-courant

29/02/2012

De meest voorkomende situatie is de zogenaamde debetstand op uw rekening-courant, dit is een schuld die u zelf heeft tegenover uw vennootschap.
Indien er geen overeenkomst is gemaakt met een welbepaalde looptijd, dus een ter beschikking stelling van gelden voor onbepaalde duur geldt een fictieve rentevoet van 8,5%.
De werkelijke kostprijs à sociale bijdragen en belastingen, het gaat hier immers over een belastbaar loon is al vlug 61 à 64% van dit bedrag.
 
Voorbeeld:  u heeft een loon uit de vennootschap van 18 000,00, maar u heeft 24 000,00 overgeschreven naar uw private rekening: 6000,00 op 1 januari en dan elke maand 1500,00.
In de boekhouding van uw vennootschap staat 18 000,00 als loonkost, de overige 6 000,00 is een toegestane lening.
Het gebruik gedurende het ganse jaar van 6 000,00 wordt gelijk gesteld aan een loon van (6000 x 8,5%) = 510,00. U zal op deze 510,00  22% sociale bijdrage en 45% personenbelasting dienen te betalen, dit laatste nog verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen, in totaal ongeveer 61% te betalen of  311,00.
 
Indien de gelden voor een welbepaalde duur worden ter beschikking gesteld en dit in een schriftelijke overeenkomst is bepaald is het tarief  0,21% per maand of, indien het geld wordt gebruikt voor aankoop van een private wagen: 0,17% per maand.
 
Indien uw vennootschap een hypotheek zou nemen op uw eigendom vooraleer u geld te beschikking te stellen (een beetje crazy) gelden nog andere tarieven.
 
Geld opnemen uit uw vennootschap zonder een bestemming te geven (als loon, dividend…) valt bij uw bankier meestal niet goed en kost u bovendien een pak sociale bijdragen en belastingen en dit elk jaar opnieuw, tot de som is terugbetaald of een bestemming heeft gekregen als loon, dividend enz..
 
Koen De Muynck