Afschaffing vermindering energiebesparende investeringen

5/12/2011

Beste klant aannemer
 
Zoals bij het einde van de regeling “6 % voor nieuwbouw” krijgt u nu wellicht heel wat vragen van potentiële klanten in verband met de afschaffing van de belastingvermindering op energiebesparende investeringen.
 
De belastingvermindering wordt afgeschaft voor alle energiebesparende investeringen, behalve voor dakisolatie.
 
De belastingvermindering was geldig voor het jaar waarin de betaling werd gedaan. Uw klant moest het betalingsbewijs op verzoek voorleggen aan de fiscus.
 
Deze regeling blijft nog geldig voor het jaar 2011. De uitgaven betaald in 2011 komen dus nog volledig in aanmerking voor de belastingsaftrek.
Deze belastingaftrek gebeurt in de belastingaangifte aanslagjaar 2012, dus in de volgend jaar in te dienen aangifte.
Het heeft geen belang wanneer de werken worden uitgevoerd, wel moet het attest dat de werken voldoen aanwezig zijn op het moment dat de belastingaangifte wordt ingediend.
Indien de werken worden betaald in 2011 is het evenmin noodzakelijk dat een aannemingsovereenkomst wordt opgesteld.
 
Bovendien is er een overgangsmaatregel voorzien voor de aannemingscontracten gesloten vóór 28 november 2011. (Opgelet, dus ten laatste gesloten op zondag 27 november, in praktijk de laatste werkdag, dus 25 of 26 november).
Enkel en alleen in het geval waarin de klant een aannemingsovereenkomst heeft ondertekend ten laatste op 27/11/2011 kan hij voor werken welke hij betaalt in 2012 en die ook in 2012 worden uitgevoerd, nog de belastingvermindering genieten voor het inkomstenjaar 2012, aangifte in te dienen in 2013.
 
Indien u een voorschotfactuur opmaakt in 2011 voor werken uit te voeren in 2012, vermeldt u duidelijk: “voorschotfactuur”, zoniet zal deze factuur bij uw inkomen van 2011 worden geteld.
 
Bovendien stel ik voor dat u op de aannemingsovereenkomst en op de factuur volgende tekst opneemt:
 
 “de aannemer is niet aansprakelijk wanneer door regeringsmaatregelen geen fiscale voordelen worden toegekend”.
 
Voor verdere inlichtingen zijn we graag tot uw dienst.
 
 
Koen De Muynck          Dorine De Meyere        Wim De Roo