PENSIOENPLANNEN: een beetje voorzichtigheid geboden

21/10/2011

De ondergang van de verzekeringsmaatschappij Apra te Antwerpen heeft enige risico’s inzake groepsverzekeringen en individuele pensioenplannen aan het licht gebracht.
 
1.                   Uw vennootschap heeft een groepsverzekeringplan voor (een deel van) haar werknemers.
 
De groepsverzekering maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst.
Indien de verzekeringsmaatschappij bij de pensionnering van het personeelslid het beloofde bedrag niet kan betalen, dient u dit als werkgever aan deze medewerker te betalen.
 
Bovendien moet de werknemer op de premies die van zijn loon zijn betaald, een minimum rendement van 3,75 % halen (winstdeelname inbegrepen). Zoniet draait de werkgever op voor het verschil.
 
2.                   Uw vennootschap heeft een individuele pensioentoezegging (pensioenplan) voor u als zaakvoerder afgesloten.
 
Ook in dit geval is er risico dat uw beoogd kapitaal op pensioenleeftijd door de verzekeringsmaatschappij niet kan worden betaald. U heeft dan wel een voorrecht op de beleggingen die met uw premies werden gedaan, maar als deze beleggingen het slecht doen (en mogelijks oorzaak zijn van de faling), zal u slechts een gering deel van uw premies terug ontvangen.
 
Het is dus belangrijk om:
1)                  niet alle eieren in één mand te leggen;
2)                  niet alleen de offertes van verschillende maatschappijen te vergelijken, maar ook de financiële sterkte van de maatschappijen te onderzoeken (hoewel dit snel kan veranderen, cfr. Dexia).
 
Een mogelijk alternatief voor pensioenopbouw is de interne pensioenbelofte, eveneens fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap. In dit geval stort u geen premies aan een verzekeringsmaatschappij, doch spaart de vennootschap zelf om u op uw pensioenleeftijd het beloofde kapitaal te overhandigen.
 
Ondanks het feit dat de overheid de 2e pensioenpijler stimuleert, blijkt ook deze beleggingsvorm niet 100 % waterdicht. Enige voorzichtigheid en u goed informeren over de financiële sterkte van de verzekeringsmaatschappijen is aangewezen.
 
 
Noot: individuele levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement, onderworpen aan het Belgisch recht en behorend tot tak 21, worden wel gegarandeerd door een Beschermingsfonds
 
 
Koen De Muynck                     Dorine De Meyere                    Wim De Roo