BELASTINGVERHOGINGEN OP KOMST

18/10/2011

Roerende voorheffing op toekenning van dividenden zou voor alle vennootschappen éénvormig op 25 % komen
 
Dividenden: zijn de reserves en winst uit het verleden en uit het huidig boekjaar welke in de vennootschap zijn gebleven en welke u nu aan uzelf zou willen uitbetalen.
           
Voorbeeld
Uw vennootschap bestaat 10 jaar en heeft elk jaar 40.000,00 euro winst na belasting. Deze winst is in het verleden niet uitgekeerd. De totale reserves bedragen nu 400.000,00 euro.
 
Roerende voorheffing: de definitieve belasting welke wordt ingehouden op toekenning van dividenden. (U hoeft deze dividenden niet meer aan te geven in de personenbelasting)
Het is dus eigenlijk een coupon knippen maar van uw eigen vennootschap.
 
Huidig regime
25 % roerende voorheffing.  
De vennootschap is opgericht vóór 1 januari 1994.
De vennootschap is nadien opgericht, maar met een inbreng in natura van uw éénmanszaak in ruil voor aandelen. (Dus geen oprichting met geld op een geblokkeerde rekening)
De vennootschap is nadien opgericht met geld, maar u heeft nadien uw éénmanszaak verkocht waarbij de verkochte activa reeds in uw bezit waren op 1 januari 1994.
 
15 % roerende voorheffing.
De vennootschap is opgericht na 31/12/1993, is niet opgericht met aandelen aan toonder, noch met inbreng in natura in ruil voor aandelen en heeft geen activa van de éénmanszaak verkocht, welke dateren van vóór 1 januari 1994.
 
Nieuw regime
Alle vennootschappen 25 % roerende voorheffing.
 
Ons voorbeeld 
Indien uw vennootschap de 400.000,00 reserves aan u wil uitkeren, kost dit 100.000,00 euro in plaats van 60.000,00 euro, in dit geval dus 40.000,00 euro meer belasting.
 
Uw eerste (logische) reactie kan zijn, ik ken nu alle winsten uit het verleden toe als dividend, teneinde te vermijden dat mijn spaarpot, die de reserves van de vennootschap toch zijn, in één slag met 10 % daalt.
 
Inderdaad, een logische stap, maar met vele gevolgen:
 
1.       u moet nu 15 % betalen op de reserves van de vennootschap, terwijl u normaliter niet van plan was om dividenden op te nemen tot aan uw pensioen of stopzetting
2.       de reserves zijn gebruikt om in de vennootschap te investeren, bv. in een gebouw en zijn dus niet beschikbaar voor onmiddellijke uitkering  
3.       door de winsten uit het verleden aan u toe te kennen verarmt de vennootschap, wat uw positie bij de bank (aanvraag leningen) en leveranciers (kredietverzekering) negatief kan beïnvloeden
4.       de vennootschap is gepluimd (als er voldoende geld op de rekening staat voor uitkering) of heeft er een schuld bij (aan u, want u heeft de reserves tegoed)
5.       u verliest notionele intrest op uw reserves
 
BESLUIT
Nu reserves uitkeren en een belastingverhoging van 66 % (verschil tussen roerende voorheffing van  15 naar 25 %) ontlopen kan goed zijn, maar mag niet blindelings worden genomen.
Om alle aspecten te overwegen, voor- en nadelen af te wegen, zijn we graag tot uw dienst.
 
 
Koen De Muynck
Accountant-belastingconsulent