Verlaagd 6 %-tarief in de bouw op de eerste 50.000,00 euro en op heropbouw na afbraak

2/12/2010

Geachte klant
 
We krijgen veel vragen van aannemers, maar ook van klanten, hoe het nu juist zit met de afloop van de verlaagde tarieven in de bouw.
 
Principe:
Het verlaagd tarief van 6 % op 50.000,00 euro voor nieuwbouwwoningen en 6 % op de volledige afbraakwerken en nieuwbouwwerken na afbraak van een woning, vervalt op 31/12/2010.
 
Daarna is het verlaagd tarief van 6 % enkel nog geldig voor:
a)      werken in onroerende staat aan woningen ouder dan 5 jaar,
b)      nieuwbouw van woningen na afbraak in één van de 35 aangeduide steden en hun fusie (rand)gemeenten.  Gent hoort daarbij en dus ook bv. Drongen, Oostakker, enz.
 
Wat met de facturatie van werken uitgevoerd NA 31/12/2010?
Indien een klant vraagt om werken welke u volgend jaar uitvoert, toch nog dit jaar te factureren aan 6 % BTW, is het belangrijk de gevolgen daarvan voor uw eigen boekhouding en belastingen te kennen.
 
BTW:
Het BTW-tarief van 6 % is geldig voor alle facturen waarvan de BTW opeisbaar is vóór 1 januari 2011. De BTW is opeisbaar vanaf het ogenblik dat de werken zijn uitgevoerd of vanaf het ogenblik dat de factuur wordt gemaakt als de werken nog niet zijn uitgevoerd of vanaf het ogenblik dat de werken, hoewel nog niet uitgevoerd, worden betaald.
 
U kan dus volkomen legaal een voorschotfactuur maken met 6 % BTW voor werken die u pas in 2011 zult uitvoeren, uiteraard op voorwaarde dat de andere vereisten om van het verlaagd tarief te kunnen genieten, zijn voldaan. (Het moet gaan om woningen, enz.)
 
De factuur dient opgemaakt te zijn met een datum in december, moet vermelden dat het hier een voorschot betreft en de BTW moet betaald worden in uw aangifte welke we in januari 2011 indienen. Het is belangrijk dat de klant de factuur ook aan u betaalt voor het einde van 2010.
 
Inkomsten: 
a)     volledige boekhouding (vennootschappen of eenmanszaken die een volledige boekhouding voeren):
Een ontvangen voorschot is nog geen omzet, inderdaad, indien u de werken niet zou uitvoeren,  moet u dit voorschot teruggeven. Ingeval u op 1 januari 2011 nog niets van het werk heeft uitgevoerd, is dit voorschot een schuld welke u heeft aan uw klant en moeten we dit als een schuld boeken in uw balans en dus niet in uw resultaat.
 
Indien u reeds een deel van het werk in 2010 heeft uitgevoerd, dient u dit uitgevoerde deel wel op te nemen in uw resultaat. U gelieve ons deze bedragen dan mee te delen, samen met uw voorraad werken in uitvoering en voorraad materialen.
 
Bij een volledige boekhouding wordt u in 2010 niet belast op voorschotten welke u heeft gefactureerd in 2010, behalve voor het gedeelte dat u daadwerkelijk in 2010 heeft uitgevoerd.
 
b)     bij enkelvoudige boekhouding (eenmanszaak) geldt in principe dezelfde regeling, maar is er een probleem met de bewijskracht. In een enkelvoudige boekhouding, wordt een schuld immers helemaal niet geboekt. Het is dan ook zeer belangrijk op de factuur te vermelden dat dit om een voorschot gaat.
 
In geval van twijfel, of wanneer het om aanzienlijke bedragen gaat, zullen we op uw
belastingaangifte toch melding maken van de schuld via een afzonderlijke rekening op een
summier opgemaakte balans.
 
OPGELET: we hebben weet gekregen van een (niet openbaar gemaakte) negatieve ruling,  waarbij de fiscus zegt dat indien een voorschot enkel wordt betaald om van het verlaagd tarief te genieten, dit wel eens zou kunnen hervormd worden in het gewoon tarief.
Er moet dus best ook een bedrijfseconomische reden zijn, bijvoorbeeld zekerheid dat u de werken zult uitvoeren.
 
Besluit
U mag factureren met 6 % BTW tot 31/12/2010 als voorschotfactuur op volgend jaar uit te voeren werken. Deze gefactureerde voorschotten worden niet in de winstberekening van 2010 opgenomen voor zover u de werken NIET daadwerkelijk in 2010 heeft uitgevoerd. 
De klant dient deze voorschotfactuur ook effectief te betalen (niet alleen de BTW)
vóór 31/12/2010.
 
Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen. (09/372 42 42)
 
 
 
 
met vriendelijke groeten
 
 
Koen De Muynck
Accountant-belastingconsulent