Verlaging Nederlands BTW tarief

20/09/2010

Beste klant
 
Daar u naast het Belgisch ook een Nederlands BTW-nummer heeft, willen wij u hierbij informeren over de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op verbouwings- of herstellingswerkzaamheden in Nederland.
 
Tariefverlaging 
Het tarief wordt 6 % i.p.v. 19 %.
 
Periode van verlaging van het BTW-tarief
Op werkzaamheden afgerond vanaf 01 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.
De verlaging geldt dus slechts voor 9 maanden.
 
Welke gebouwen komen in aanmerking?
Het verlaagd tarief geldt enkel voor woningen die na eerste ingebruikname minstens 2 jaar oud zijn. (Nieuwbouw is uitgesloten)
Studentenflats en appartementen zijn uiteraard ook woningen.
Tot een woning behoren ook: garage, schuur, serre, aan- en uitbouwen op voorwaarde dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning zelf.
 
Welke verbouwings- of herstellingswerken komen in aanmerking?
Enkel werken zelf, dus de prestaties, komen in aanmerking. De materialen blijven aan het volle tarief.
 
Werken:   
-           vergroten, vernieuwen, herstellen of vervangen van (een deel van) de woning,
-           onderhoudswerkzaamheden,
-           installatie van een cv-ketel en installatie van keuken.
 
We zijn graag tot uw dienst voor meer inlichtingen.
 
 
 
met vriendelijke groeten
 
Koen De Muynck
Accountant-belastingconsulent
 
 
PS: het verlaagd tarief voor verbouwingen aan woningen ouder dan 5 jaar in België, welke normaliter afloopt op 31 december 2010, is gisteren verlengd met 6 maanden tot 30 juni 2011