Bedrijvengids Gent

22/07/2010

Ook tijdens de verlofperiode is waakzaamheid geboden, de onduidelijke publiciteitsvoorstellen zijn er weer. Deze keer mag u een "Registratiebon" verwachten van "Nieuwe bedrijvengids B.V.B.A. uit Brussel" voor  BEDRIJVENGIDS - GENT.
 
Deze registratiebon is in werkelijkheid een contract voor opname in deze internetgids, die ondanks de gebruikte zwarte letters op gele achtergrond niets te maken heeft met de bekende gele gids,  noch met de telefoonboeken. Het is een internetgids.
 
Wanneer u deze registratiebon ondertekent, eventueel aanvult of verbetert en terugstuurt engageert u zich om gedurende tenminste  2 jaar 1.292,28 euro per jaar te betalen of dus minstens 2.584,56 euro.
Bovendien wordt het contract automatisch verlengd voor een volgend jaar, indien u niet minstens 3 maand voor afloop van het lopende contract per aangetekend schrijven heeft opgezegd.
 
Overwegende dat belangstellenden, bedrijven met een website sowieso gemakkelijk kunnen bereiken en diegenen die uw e-mailadres wensen, u gemakkelijk kunnen bellen om dit te weten te komen, lijkt de toegevoegde waarde van dergelijke gids mij heel gering en veel te duur.
 
Bovendien is de wijze waarop men de zaken voorstelt allesbehalve open en duidelijk, waardoor ik geen vertrouwen heb in deze bedrijvengids.
 
We kunnen u dan ook alleen maar aanraden dergelijke "registratiesbons" NIET terug te sturen, doch onmiddellijk verticaal te klasseren.
 
 
met vriendelijke groeten
 
Koen De Muynck
Accountant-belastingconsulent