Aftrekbaarheid kosten verkoop nieuw gebouw

15/07/2010

De btw-administratie wil de btw op kosten welke u maakt om een nieuw gebouw met de onderliggende grond te verkopen slechts gedeeltelijk voor aftrek aanvaarden.
De motivatie van de btw-administratie is als volgt:
op de verkoop van grond wordt geen btw aangerekend (steeds registratierecht) daarom mag men de btw op kosten die gemaakt worden om die grond te verkopen niet recupereren. 
 
Het Hof van Beroep in Gent (arrest 9 maart 2010) is het met de redenering van de btw-administratie niet eens. Het Hof redeneert dat alle btw op kosten gemaakt om grond samen met een gebouw te verkopen (zelfs door  grondeigenaar en opstalhouder van de gebouwen, die samen optreden maar waarbij
de opstalhouder meestal alleen de kosten draagt) volledig aftrekbaar is, en dus niet moet worden omgedeeld in een verhouding volgens de waarde van de grond en de waarde van het gebouw.
 
Zoals u weet wordt vanaf  januari 2011 btw geheven (ipv registratierecht) op grond indien deze samen met het eropstaande gebouw wordt verkocht. Het Hof van Beroep vindt echter dat ook voor het verleden de btw opkosten gemaakt om een eigendom (grond en gebouw) te verkopen (met btw) aftrekbaar zijn.
 
Besluit: de fiscus mag het recht op aftrek bij de promotor niet beperken.
 
Voor verdere inlichtingen zijn we graag tot uw dienst.
 
met vriendelijke groeten,
 
Koen De Muynck                                                                    Dorine De Meyere
accountant belastingconsulent                                                 erkend boekhouder-fiscalist.