Kosten van een huwelijksfeest: Aftrekbare beroepskost of niet?

31/08/2009

Een huwelijk is in principe een gebeurtenis uit het privéleven die geen beroepskarakter heeft. Derhalve zijn de kosten voor het huwelijksfeest of -receptie in principe dus niet aftrekbaar.
Althans dit is de mening van de fiscus. Recentelijk oordeelde het Hof van Gent echter dat de bepaalde kosten van een huwelijksfeest toch fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Zo stelt het Hof dat, hoewel een huwelijksfeest in essentie een privé-aangelegenheid is, niet kan worden uitgesloten dat op dergelijk feest ook zakenrelaties worden uitgenodigd met de bedoeling de goede betrekkingen met deze zakenrelaties te bestendigen en te onderhouden. Men maakt dus kosten om in de toekomst (belastbare) inkomsten voor de onderneming te kunnen genereren. In die optiek gaat het dus niet om uitgaven van persoonlijke aard, maar betreft het beroepskosten die voor de onderneming fiscaal aftrekbaar zijn.
 
Toch oordeelde het Hof van Gent dat ook in de haar voorgelegde zaak de kosten niet aftrekbaar waren. Niet omdat het beroepskarakter wordt betwist, maar wel omdat de belastingplichtige in kwestie niet kon aantonen welke deel van de kosten van het huwelijksfeest betrekking had op zakenrelaties. Het volstaat voor het Hof namelijk niet een lijst van genodigden voor te leggen om zo het aantal zakenrelaties te bepalen. Men moet kunnen aantonen dat ze ook effectief aanwezig waren op het huwelijksfeest. Een eenvoudige lijst van aanwezige zakenrelaties door de belastingplichtige zelf opgesteld, al dan niet met de vermelding van het beroep of de vermelding “klant” of “leverancier”, is onvoldoende bewijskrachtig.
 
Wanneer u dus een deel van de kosten van een huwelijksfeest fiscaal wil aftrekken, moet u kunnen bewijzen hoeveel zakenrelaties effectief aanwezig waren en dat het ook werkelijk om zakenrelaties gaat. Hoe meer bewijsstukken u kan voorleggen, hoe groter uw overtuigingsmogelijkheden zullen zijn. Mogelijke bewijsstukken kunnen zijn: aantekening in het gastenboek, foto’s, de geschenken, enveloppen en kaartjes die uw zoon of dochter ontvangt. Laat uw genodigden alleszins schriftelijk of per mail hun aanwezigheid bevestigen. Het komt er dus op aan de nodige bewijsstukken te verzamelen. Dit zal enige discipline vragen.
 
Wouter Iliano