Vrije beroepen in KBO vanaf 1 juli 2009

31/07/2009

Wat is het KBO en wat is een ondernemingsnummer?
 
De KBO is de centrale gegevensbank van alle ondernemingen in België. Sinds 1 juli 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek identificatiecijfer van 10 cijfers toe aan ondernemingen, het zogenaamde ondernemingsnummer. Vroeger bestond voor elke bestuursinstantie een apart nummer. Het ondernemingsnummer vervangt het handelsregisternummer, het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen en het btw-nummer. Op deze manier verloopt de communicatie tussen de ondernemingen en de verschillende overheden makkelijker en wordt gewerkt aan de administratieve vereenvoudiging.
 
Het ondernemingsnummer is geen volledig nieuw nummer, maar is de omvorming van het bestaande BTW-nummer.
 
 
Een ondernemingsnummer voor alle vrije beroepen
 
Tot op vandaag waren enkel vrije beroepen met personeel, een vennootschap of met btw-plicht in de KBO opgenomen. Volgens een nieuwe wet van 20 maart 2009 moet vanaf 1 juli 2009 elke beoefenaar van een vrij beroep zich in de KBO registreren.
 
Voor vrije beroepen die al actief zijn, gebeurt de registratie in principe automatisch via de bestanden van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen (RSVZ). Indien mogelijk worden de gegevens getoetst aan die waarover de Orde, het Beroepsinstituut of de FOD Volksgezondheid (voor de medische beroepen) beschikt. De verplichte integratie brengt dus geen extra rompslomp voor de vrije beroeper met zich mee, noch een financiële bijdrage.
 
De startende vrij beroeper dient zich verplicht in te schrijven bij een erkend ondernemingsloket. Voor natuurlijke personen zal het ondernemingsloket dan een ondernemingsnummer toekennen, voor vennootschappen werd het ondernemingsnummer reeds toegekend door de griffie. De definitieve opname in de KBO volgt nadat de bevoegde Orde, het Beroepsinstituut of de FOD Volksgezondheid (voor de medische beroepen) de beroepsbeoefenaar heeft erkend. Deze eerste inschrijving in de KBO is voor starters helemaal gratis.
 
Vanaf 1 juli 2009 moeten alle vrije beroepers, ook degene die reeds voor 30 juni 2009 actief waren, elke wijziging, zoals een verhuis of een stopzetting van de activiteit, via een ondernemingsloket in de KBO laten doorvoeren. Hiervoor zal een vergoeding verschuldigd zijn.
 
 
Zelfcontrole is aan te raden
 
Het is nog onduidelijk hoe de reeds actieve vrije beroeper op de hoogte wordt gebracht van zijn ondernemingsnummer. Best controleert elke vrije beroeper na 1 juli de informatie over zijn eigen inschrijving via de Public Search (http://www.economie.fgov.be). De vrije beroeper is namelijk zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. Het aanpassen van de gegevens kan gratis via de zelfde site of via een erkend ondernemingsloket.
 
Opmerking: Indien uw vrije beroepspraktijk op hetzelfde adres gevestigd is als uw privé-woning, dan is dit adres omwille van privacy-redenen niet zichtbaar via de Public Search. Het adres zit wel in de beveiligde site van de KBO.
 
Wouter Iliano