Drie maand uitstel voor bedrijfsvoorheffing

24/04/2009

Uitstel van bedrijfsvoorheffing

Als gevolg van de zware economische crisis heeft de federale regering beslist om een uitstel van drie maanden toe te staan voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders. Deze maatregel geldt gedurende 6 maanden.

Voor werkgevers die de bedrijfsvoorheffing betalen op kwartaalbasis (aangifte vorig jaar lager dan 33.120 euro) geldt het uitstel voor het eerste en tweede kwartaal 2009. De voorheffing op bezoldigingen uit het eerste kwartaal moet nu pas uiterlijk op 15 juli betaald worden, in plaats van op 15 april. Voor het tweede kwartaal op 15 oktober in plaats van op 15 juli.

Voor maandbetalers (aangifte vorig jaar hoger dan 33.120 euro) geldt het uitstel voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2009. Zo moet de voorheffing op bezoldigingen van maart uiterlijk betaald zijn op 15 juli in plaats van op 15 april. Een analoge verschuiving geldt voor de daaropvolgende maanden. De voorheffing voor de maand augustus, de laatste maande waarvoor een uitstel geldt, moet dan betaald zijn op 15 december in plaats van op 15 september.

De verschuiving van de bedrijfsvoorheffing geeft volgend resultaat:

  Lonen van: Normale betaaldatum Nieuwe betaaldatum
maart 09 (kwartaal 1) 15 april 09 15 juli 09
  april 09 15 mei 09 15 augustus 09
  mei 09 15 juni 09 15 september 09
  juni 09 (kwartaal 2) 15 juli 09 15 oktober 09
  juli 09 15 augustus 09 15 november 09
  augustus 09 15 september 09 15 december 09
       
  september 09 (kwartaal 3) 15 oktober 09 /
 

Om van dit uitstel te kunnen genieten dient geen voorafgaande toelating gevraagd te worden.

We wensen er nog op te wijzen dat er geen uitstel is voor de aangifte in de bedrijfsvoorheffing. Deze moet binnen de normale termijnen ingediend worden. Enkel de betaling ervan wordt dus uitgesteld.

 

 

Rentesubsidie voor wie de bedrijfsvoorheffing met uitstel betaalt

Door dit uitstel van betaling tracht de overheid tijdelijk meer ademruimte te creëren. Uw liquiditeit zal dus tijdelijk verbeteren. Hou evenwel in het achterhoofd dat dit uitstel geen afstel is. De bedrijfsvoorheffing zal 3 maanden later dan normaal wel effectief dienen betaald te worden.

Meer nog, na verloop van tijd zal de betaling van de uitgestelde bedrijfsvoorheffing en de ‘normale’ bedrijfsvoorheffing waarvoor geen uitstel meer geldt gaan samenvallen, wat een piek in de verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal meebrengen. Zo zal op 15 oktober 09 zowel de bedrijfsvoorheffing voor de maand juni 09 voor maandbetalers (of kwartaal 2 voor kwartaalbetalers) als van de maand september 09 voor maandbetalers (of kwartaal 3 voor kwartaalbetalers) moeten betaald worden. Hou hier dus zeker rekening mee.

Om die dubbele verplichting te verzachten voorziet de regering evenwel in een intrestbonificatie op leningen die worden afgesloten bij kredietinstellingen om de bedrijfsvoorheffing te kunnen voldoen. Meer bepaald zullen dergelijke leningen in een piekmoment aan een gunstig tarief kunnen worden afgesloten.

De concrete modaliteiten van deze rentesubsidie moeten door de federale regering nog verder uitgewerkt worden.

Wouter Iliano