Oorlog aan de vage factuuromschrijving.

17/05/2006

De btw-controleurs hebben uitdrukkelijke instructies ontvangen streng te zijn bij het beoordelen van aankoopfacturen met vage omschrijving. De btw op dergelijke facturen kan niet worden gerecupereerd.

Inderdaad, om recht te hebben op aftrek van btw  dient u te bewijzen dat de aankoop een beroepsmatig karakter heeft. Omschrijvingen zoals "geleverde goederen" "uitgevoerde werken" "kantoormateriaal" enz... bewijzen niet het beroepskarakter van de aankoop.

Dring daarom steeds aan bij uw leverancier om een goede gedetailleerde factuur te ontvangen, weiger desnoods vage facturen waarvan u het eerste slachtoffer zult zijn.

Een goed gedetailleerde factuur vermeldt: de aard, de hoeveelheid en de eenheidsprijs van deze goederen.  Bij uitgevoerde werken: de aard van het werk, de duurtijd en de eenheidsprijs per uur. Indien wordt gefactureerd volgens een vooraf gesloten schriftelijke overeenkomst of prijsofferte dient u deze overeenkomsten/offertes te bewaren.

vb:  factuur van legerstock met vermelding: "werkkledij" btw is niet aftrekbaar. Wanneer vermeldt staat: veiligheidsschoenen, overall, lasbril....is de btw aftrekbaar.

Indien U zelf verkoopfacturen opmaakt kunt u deze best goed detailleren, wil je vermijden dat u een ontevreden klant na een btw-controle over de vloer krijgt.