Maandelijkse teruggave BTW-tegoeden

20/02/2009

1. Inleiding:

 

Wanneer u als aannemer veel prestaties verricht voor ondernemingen en/of veel prestaties in verbouwing van particuliere woningen of, nu tijdelijk veel nieuwbouwwerken voor particulieren uitvoert, heeft u meestal op het einde van het kwartaal een BTW-tegoed.

 

U speelt eigenlijk bankier voor de Staat. Uw aankoop-BTW van 21% betaald aan een leverancier in januari wordt u pas tussen eind mei en eind juni terugbetaald.

 

Dit fnuikt natuurlijk de liquiditeitspositie van uw onderneming en remt uw groei af.

 

Het fenomeen van deze nadelige invloed op uw liquiditeit wordt in 2009 wellicht nog versterkt door het feit dat nu op 50.000,00 EUR werken in onroerende staat voor private woningen en heropbouw na afbraak voor de volledige facturatie slechts 6% wordt aangerekend.

 

Daarom heeft de overheid nu beslist om voor de aannemers de mogelijkheid te creëren om hun BTW-tegoed maandelijks terug te krijgen. Inwerkingtreding: 23 februari 2009.

 

2. Wat?:

 

De aannemers, die wegens facturatie waarbij BTW te voldoen is door medecontractant en/of die wegens facturatie waarbij slechts 6% BTW door de klant moet worden betaald, de mogelijkheid geven om hun BTW-tegoed maandelijks terug te vragen aan de overheid.

 

3. Voorwaarden:

 

Om van deze maatregel te kunnen genieten moet de aannemer tijdens het kalenderjaar 2008 een tegoed hebben gehad van ten minste 12.000,00 EUR en ten minste 30% van zijn omzet behaald hebben uit diensten en leveringen onder de regeling “BTW te voldoen door medecontractant” en/of 30% van zijn omzet halen uit diensten en levering waarvoor “het verlaagd tarief van 6% wordt toegepast”.

 

Dit verlaagd tarief geldt in 2008 bij:

·          Werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen ouder dan 5 jaar;

·          Werk in onroerende staat aan privé-woningen voor gehandicapten;

·          Werk in onroerende staat inzake privé-instellingen voor gehandicapten;

·          Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden;

 

Vanaf 2009 wordt het verlaagde tarief ook toegepast in 2009 bij:

·          50.000,00 EUR werken voor nieuwbouw;

·          Afbraak en heropbouw van gebouwen in gans Vlaanderen;

 

De aannemer moet BTW-maandaangiftes indienen. Indien u nu kwartaalaangiftes indient zal u dienen over te schakelen naar maandaangiftes. Dit verhoogt wel de kosten voor de boekhouding gezien dan 12 aangiftes per jaar worden ingediend in plaats van 4. De verhoging van de jaarkost mag u ramen op 560,00 EUR.

 

Het bedrag van het tegoed op de BTW-maandaangifte moet minstens 245,00 EUR bedragen.

 

4. Procedures:

 

Vooraf:

 

1)        Onderzoeken of u wel in aanmerking komt voor maandelijkse teruggave:

a.    Heeft u vorig jaar voor ten minste 30% facturatie BTW-medecontractant en/of aan 6%?

b.    Was uw tegoed vorig jaar 12.000,00 EUR?

 

Graag kijken we dit voor u na in de boekhouding, u geeft ons een seintje?

 

2)        Afwegen of het wel de moeite loont om maandelijkse teruggave te vragen, vooral als u nu kwartaalaangiftes doet.

a.    Wat zijn de opbrengsten van een maandelijkse teruggave t.o.v. de meerkost kosten van de boekhouding?

Ook bij deze afweging helpen we u graag.

 

3)        De aannemer dient voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen bij het BTW-kantoor waaronder hij ressorteert.

Uiteraard willen we u daar graag bij helpen.

 

Maandelijks:

 

1)        De BTW-maandaangifte dient steeds stipt uiterlijk de 20ste van de maand te worden ingediend.

 

2)        Op elke maandaangifte dienen we uitdrukkelijk te opteren voor terugbetaling van het tegoed. Een vergunning geeft dus niet automatisch aanleiding tot maandelijkse terugbetaling. We moeten de vraag steeds stellen door het gepaste vak aan te duiden op de aangifte. Terugbetaling geschiedt dan van zodra het tegoed 245,00 EUR bedraagt.

 

5. Besluit:

Een maandelijkse teruggave van BTW kan vooral voor de aannemers die veel met medecontractant factureren of in de verbouwing zitten met 6% BTW, een grote verbetering van hun liquiditeitspositie betekenen.

 

De voordelen van de maandelijkse teruggave zullen voor 2009 nog groter worden wegens de nieuwe werken welke tot 50.000,00 EUR à 6% kunnen gefactureerd en wegens de heropbouw na afbraak die in 2009 volledig à 6% kan worden gefactureerd.

 

Een betere liquiditeitspositie laat toe te werken zonder of met minder (duur) kaskrediet of de mogelijkheid te hebben te genieten van een korting wegens kontante betaling bij de leveranciers.

 

Je moet daarbij wel rekening houden met een verhoging van de boekhoudkost met 560,00 EUR per jaar.

 

Voor verdere inlichtingen of hulp bij de aanvraag zijn we graag tot uw dienst.

Bel (09/372.42.42) of mail (info@boekmark.be) ons.

 

Samen sterker door de crisis.

 

 

Koen De Muynck

Accountant-belastingconsulent