Vermijd nalatigheidsinteresten inzake sociale zekerheid.

24/11/2008

In principe betaalt een zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen. Het vereiste bedrag moet uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. Gebeurt die betaling te laat dan zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd. De overheid rekent onmiddellijk 3% nalatigheidinteresten per kwartaal aan, ook al staat het bedrag slechts 1 dag te laat op de bankrekening van uw sociaal verzekeringsfonds. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de datum van de betalingsopdracht.
 
Het laatste kwartaal is het echter extra opletten geblazen, want behalve de ‘gewone’ nalatigheidsinterest van 3% per kwartaal, doet de overheid er nog eens 7% extra bovenop per jaarovergang. Indien de bijdrage dus niet uiterlijk op 31 december op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staat, is dat verzekeringsfonds wettelijk verplicht 10% interesten aan te rekenen. Het sociaal verzekeringsfonds mag de aangerekende verhogingen nooit zelf kwijtschelden. Enkel het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) is daartoe bevoegd. Er zal hierover echter pas een uitspraak gedaan worden indien de volledige hoofdsom van de sociale bijdragen betaald is.
 
Maak uw betalingsopdracht dus tijdelijk over aan uw bank en hou hierbij zeker rekening met de verlof- en feestdagen. Derhalve is het raadzaam ten laatste rond 20 december de nodige betalingen inzake het 4de kwartaal te doen.
 
Wouter Iliano