Toepassing: beperkte aansprakelijkheid

28/04/2006

Sinds 1 januari 2005 dient door de werkgever een rsz-solidariteitsbijdrage te worden betaald op wagens welke hij ter beschikking stelt van personeelsleden. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de Co2-uitstoot van de wagen.  De regeling voorziet in een sanctie van 10% verhoging bij niet- of niet-tijdige aangifte, bij onjuiste betaling of laattijdige betaling.

De rsz heeft nu aangekondigd de sanctie te verhogen tot 100% van de bijdrage. Wie nu geen aangifte doet, deze laattijdig doet of onjuist (foutieve Co2-uitstoot) of nog wie laattijdig betaalt zal nu een dubbele bijdrage dienen te betalen. (vanaf 1 mei 06).

Bovendien heeft de administratie aangekondigd dat zij ingeval van wanbetaling de zaakvoerder of  bestuurders persoonlijk zal aanspreken ter betaling van de achterstallen.

De in ons bericht van 15 april 06 aangekondigde wetswijziging krijgt hier dus een eerste toepassing.