Herfstseminarie: "Snuisteren in de balans"

10/09/2008

Het surfen gebeurt niet (alleen) uit (on)gezonde nieuwsgierigheid, maar vooral omdat men uw financiële draagkracht wil kennen vooraleer met u in zee te gaan. Klanten willen een stabiele solvabele leverancier, leveranciers willen een stipt betalende klant, banken willen uw terugbetalingcapaciteit kennen vooraleer een krediet toe te staan.
 
·          Maar weet u zelf wel hoe u ervoor staat?
·          Wil je zelf de financiële sterkte van uw klanten en leveranciers weten?
·          Hoe uw klanten en leveranciers kennen?
·          Welke financiële informatie kunt u putten en interpreteren uit een balans? 
·          Hoe doorprik ik te mooi voorgestelde cijfers?
·          En vooral, hoe leest mijn bankier mijn balans?
Dit laatste item wordt bovendien behandeld door een specialist van Fortis zelf, dus uit de eerste hand.
 
Leren balansen lezen, leren we u graag in ons avondseminarie “SNUISTEREN IN DE BALANS”.
 
 
Waar 
“HET VERBORGEN GOED” – Renning 6 – 9950 Waarschoot
 
 
Wanneer 
Donderdag 02 oktober 2008 om 19.30 uur stipt
 
 
Programma  
19.15 uur onthaal
19.30 uur snuisteren in de balans
21.00 uur receptie
 
 
Sprekers
Koen De Muynck
Specialist Fortis bank.
 
 
Koen behandelt
·          De Solvabiliteit:
De verhouding tussen het eigen vermogen van het bedrijf en het vreemd vermogen (solvabiliteit)
De cashflow tov de schulden op korte termijn.
·          De Liquiditeit:
De verhouding tussen de liquide middelen, de tegoeden op klanten en de schulden aan leveranciers, rsz, belastingen
·          De wijze van financiering van het bedrijf:
Worden investeringen op een correcte manier gefinancierd, keuze tussen eigen middelen en leningen?
·          Met wie doe je beter geen zaken?
Waar zitten de alarm-lichtjes in de balans
 
 
De Fortis-specialist behandelt
·          Kan ik met mijn balans naar de bankier voor financiering?
·          Welke criteria hanteert de bank om te beslissen tot toekenning van een krediet?
 
 
Vragen
·          Vragen worden graag tijdens de sessie beantwoord.
 
 
Deelname
Kan enkel door voorafgaande inschrijving via mail info@boekmark.be vóór 25 september 2008
 
 
Deelnameprijs 
Dit seminarie wordt u gratis aangeboden door BOEKM@RK en onze sponsors FORTIS en SVMB.
 
 
Meer informatie over deze studieavond verneemt u op 09/3724242.
 
 
Wij hopen u op 02 oktober 2008 te mogen ontmoeten.
 
 
Dorine De Meyere       Jan Noé           Koen De Muynck