Aftrek autokosten in functie van de CO2-uitstoot

15/04/2008

Variabele aftrekbeperking i.p.v. 75%
 
De “oude” regeling houdt in dat, op de brandstofkosten en interestkosten na, alle beroepskosten m.b.t. het gebruik van personenwagens ten belope van 75% aftrekbaar zijn. Deze regeling was zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting van toepassing.
 
Voor vennootschappen is de fiscale behandeling van deze autokosten nu gewijzigd. Voortaan bepaalt de CO2-uitstoot van de wagen de mate van aftrekbaarheid van deze kosten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen benzine- en dieselwagens. De percentages zijn als volgt:
 
CO2 uitstoot (gram/km)
Aftrek (%)
Diesel
Benzine
 
<105
<120
90
105-115
120-130
80
116-145
131-160
75
146-175
161-190
70
>175
>190
60
 
In de praktijk blijkt dat de meeste wagens in graad van aftrekbaarheid dalen, wat dus budgettaire gezien een grotere belastingdruk voor de vennootschappen met zich meebrengt. Enkel wagens met een eerder kleine cilinderinhoud (dikwijls onder de 1600cc) komen terecht in de betere categorieën van aftrekbaarheid. Evenwel worden deze wagens niet vaak als bedrijfswagens gebruikt. Klassiekers zoals de Audi A4 diesel en de Volkswagen Golf diesel vallen slechts met de allerlichtste motorversie in de aftrekschaal van 75%.
 
Klik hier voor een overzicht van de aftrekbaarheid bij enkele van de meest voorkomende bedrijfswagens.
 
Een cijfervoorbeeld verduidelijkt de impact van de nieuwe aftrekpercentages bij een jaarlijkse autokost van bijvoorbeeld EUR 10.000:
 
 
“Oude” regeling
“Nieuwe” regeling:
Uitstoot tussen 146 en 175 gr (diesel)
Nieuwe” regeling
Uitstoot meer dan 175 gr (diesel)
“ Nieuwe” regeling
Uitstoot minder dan 105 gr (diesel
Jaarlijkse kost
EUR 10.000
EUR 10.000
EUR 10.000
EUR 10.000
Aftrekbeperking
75%
70%
60%
90%
Niet-aftrekbare kost
EUR 2.500
EUR 3.000
EUR 4.000
EUR 1.000
Vennootschapsbelasting (33,99%) doordat een deel van de kost niet aanvaard is
EUR 849,75
EUR 1.019,7
EUR 1.359.6
EUR 339,9
 
In principe heeft de nieuwe regeling betrekking op alle autokosten, zoals ondermeer onderhoudskosten, afschrijvingen, verzekeringen en taksen evenals kosten betaald aan derden (bv werknemers of taxikosten). Evenwel blijven, zoals ter voren, de brandstofkosten en financieringkosten voor 100% aftrekbaar.
 
Inzake kosten voor bromfietsen, motorfietsen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en autobussen werd niets gewijzigd. Deze zijn en blijven voor 100% aftrekbaar.
 
In een volgende aflevering gaan we dieper in op de inwerkingtreding en de praktische gevolgen van deze maatregel.