Kan uw huurder de huur opzeggen zonder opzegtermijn?

8/03/2007

De programmawet voorziet een belangrijke wijziging in de registratieplicht voor huurovereenkomsten van woningen. Woningen zijn onroerende goederen of gedeelten ervan welke uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon.

 

Ten eerste: de termijn waarbinnen de registratie dient te gebeuren, wordt voor dergelijke huurovereenkomsten ingekort tot 2 maanden i.p.v. 4 maanden voor andere huurovereenkomsten.

 

Ten tweede: de verplichting om de huurovereenkomst te laten registreren rust vanaf nu uitsluitend op de verhuurder, terwijl dit voorheen vrij tussen huurder en verhuurder kon worden afgesproken.

 

Ten derde: de registratie is vanaf 01/01/2007 volledig gratis in plaats van voorheen

25,00 euro. (Opgelet: gratis registratie geldt enkel voor woningen)

 

Ten vierde: sanctie: indien de overeenkomst niet binnen de termijn wordt geregistreerd,  riskeert men een boete van 25,00 euro. Bovendien kan de huurder de overeenkomst steeds opzeggen zonder opzegtermijn indien de woning zijn hoofdverblijfplaats is.

 

Ten vijfde: oude, niet geregistreerde huurovereenkomsten kunnen eveneens gratis worden geregistreerd vóór 30 juni 2007.  Indien u van deze regularisatie gebruik maakt, vermijdt u een boete van 25,00 euro en vermijdt u dat uw huurder een overeenkomst van dag op dag kan  beëindigen zonder opzegtermijn te respecteren.