Jongens en hun speelgoed

16/10/2006

Als proef hebben we een berekening gemaakt over het verschil in kostprijs wanneer je over een periode van 20 jaar 5 dan wel 2 personenwagens koopt, we houden rekening met de belastingaftrek maar niet met de inflatie, niet met de intrestkost voor de financiering, noch met de brandstof en de onderhoudskosten.
We houden wel rekening met een omnium-verzekering voor elke wagen gedurende de eerste drie jaren en met een belastingtarief van 50 %.
De inruilwaarde bepalen we na 4 jaar op 55 % van de nieuwprijs (met dank à www.autogids.be waarbij we de inruilwaarde van een Mercedes E220 CDI als basis heeft gediend).
De inruilwaarde van de wagen na 10 jaar is 5.000,00 euro. Voor de belasting op de inverkeerstelling houden we rekening met 13 fiscale pk.
 
Even enkele basisregels uitleggen voor we de berekening maken:
-          enkel de afschrijvingen en kosten die slaan op het beroepsmatig gebruikt deel van de personenwagen zijn in principe fiscaal aftrekbaar, de kosten welke slaan op het privaat gedeelte nooit,
 
-          het principe van de aftrekbaarheid wordt dan nog eens beperkt, enkel 75 % van het beroepsmatig deel is aftrekbaar, behalve voor intresten (op de aangegane lening) en brandstof.
 
Voorbeeld
Een wagen wordt 90 % beroepsmatig en dus 10 % privaat gebruikt.
De totale kost van intresten op de aankooplening en van de brandstof is voor 90 % een van de winst aftrekbare kost.
De afschrijving, verkeersbelasting, onderhoud, verzekering en alle andere kosten is voor (90 x 75 %) of 67,5 % aftrekbaar.
 
-          de BTW op de aankoop, op de brandstof en op het onderhoud zijn maximaal 50 % terugbetaalbaar. (Op voorwaarde dat de wagen minstens voor 50 % beroepsmatig wordt gebruikt, en op voorwaarde dat u BTW-plichtig bent). De niet terugbetaalbare BTW is een aftrekbare beroepskost.
 
Ons voorbeeld met 90 % beroepsmatig gebruik: 
factuur van 100,00 euro onderhoud met 21,00 euro BTW
te recupereren BTW: 21 x 50 % = 10,5
privaat: 121 x 10 % = 12,10,
beroepsmatige kost:  121,00 - 10,5 ( gerecupereerde BTW) – 12,10 (privaat) = 98,40 euro
Van de winst aftrekbare kost: 98,40  x 75 % (beperking) = 73,80 euro
 
 
 
 
Aankoopprijs wagen: 
36.199,00 + 21 % BTW = 43.800,00 euro, na recuperatie BTW 40.000,00 euro
Het beroepsgebruik bedraagt 90 %

Berekening aankoop van 5 wagens over 20 jaar
 
Aanschaffing: 40.000,00 x 5 =                           200.000,00
Biv: 867,00 x 5 =                                                 4.335,00
Omnium: 1.000,00 x 15 jaar =                            15.000,00
Inruilwaarde:  36.199,00 x 55 % x 5                  - 99.545,00
                                                                       119.790,00
Aftrekbare beroepskost: (90 % x 75 %)               80.858,00
Belastingbesparing: 50 % =                                40.429,00
 
Totale kostprijs: 119.790,00 – 40.429,00 belastingbesparing = 79.361,00 euro
Bij aankoop door vennootschap is het beroepsgebruik 100 %, maar de maximale belastingbesparing à tarief van 34 %, kostprijs is dan 89.244,00 euro
 
Berekening aankoop van 2 wagens over 20 jaar
 
Aanschaffing: 40.000,00 x 2 =                             80.000,00
Biv: 867,00 x 2 =                                                 1.734,00
Omnium: 1.000,00 x 6 jaar =                                6.000,00
Inruilwaarde: 5.000,00 x 2 =                             - 10.000,00
                                                                         77.734,00
Aftrekbare beroepskost: (90 % x 75 %)                52.470,00
Belastingbesparing: 50 % =                                 26.235,00
 
Totale kostprijs: 77.734,00 – 26.235,00 belastingbesparing = 51.499,00 euro
Bij aankoop door vennootschap is de kostprijs: 57.912,00 euro
  
 
Lang rijden met uw personenwagen is dus duidelijk goedkoper, ook na belastingaftrok.
We houden dan nog geen rekening met uitgespaarde intrest op lening.
Anderzijds kun je moeder de vrouw misschien overtuigen door het niet zo groot verschil per jaar, 1.400,00 euro, waarvoor je dan steeds met een nieuw recent model rijdt, terwijl je met een oudere wagen meer risico op extra onderhoudskosten loopt.