Beperkte aansprakelijkheid minder beperkt

15/04/2006

Als bestuurder, zaakvoerder, bedrijfsleider van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NV, BVBA, CVBA) is uw persoonlijke aansprakelijkheid beperkt, of althans, dat dacht u toch... Door een nieuwe wet wordt deze aansprakelijkheidsbeperking doorbroken in minstens twee fiscale zaken. Bedrijfsleiders zijn voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor niet doorgestorte BTW en voor niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing. Wanneer het een bedrijf minder goed gaat of ronduit in financiële moeilijkheden zit, probeert men de nettolonen van het personeel en de aankoop van de goederen toch nog te betalen, teneinde uiteraard de continuïteit van de activiteiten te garanderen. De fiscus wordt dan niet betaald, die hebben we immers niet nodig voor onze activiteit. De bedrijfsvoorheffing noch de RSZ, noch de BTW wordt betaald.

Het nieuwe wetsontwerp voorziet nu in het begrip kennelijke fout of onbehoorlijk bestuur bij frauduleuze faling of sterfhuisconstructies, maar ook wanneer men enkele keren de aangifte (B.V. of B.T.W.) niet indient.

De bestuurder zal dan moeten bewijzen dat hij ter goede trouw was om te vermijden dat hij persoonlijk moet opdraaien voor achterstallige btw en/of bedrijfsvoorheffing van de vennootschap.

Wil men alle risico's vermijden dan zal men prioriteit moeten geven aan de betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing. De gewone leverancier blijft dan in de kou staan.

Noot: er zijn nog andere gevallen waarbij de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders niet beperkt is, voor meer inlichtingen bel ons op 09/372 42 42.